Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr VIII/56/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pierwszą opłatę za miesiąc lipiec należy uiścić w terminie do dnia 30 lipca 2013 roku, opłatę za pozostałe miesiące, tj. od miesiąca sierpnia 2013 roku, należy opłacać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, którego obowiązek dotyczy.
Opłaty przyjmowane będą w kasie Urzędu Gminy Rychliki w godz. 8.00 do 11.00 lub na indywidualny rachunek bankowy, o numerze którego powiadomieni zostaną Państwo w odrębnych informacjach.

Urząd Gminy w Rychlikach informuje, że od dnia 01 lipca 2013 r. odpady komunalne z posesji zamieszkałych przez mieszkańców gminy odbierać będzie: CLEANER s.j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz z Elbląga. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH: POBIERZ PLIK

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Poniedziałek (3.09.2012r.)  to ostatni dzień kiedy można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Sprzęt przyjmowany jest w godz. od 900 do 1200 w Gminnym Zakładzie Komunalnym.

W dniach od 29 do 31 sierpnia 2012 trwać będzie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt przyniesiony do punktu zbiórki musi być kompletny (nie rozkręcony). Zbiórka odbywać się będzie wg. zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Harmonogram zbiórki elektrozłomu w poszczególnych miejscowościach

Rychliki – Gminny Zakład Komunalny – 29 - 31 sierpnia od 800 do 1400

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W gminie Rychliki odbiór odpadów komunalnych według nowych zasad zacznie obowiązywać od  1 lipca 2013r.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl