Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Rychliki

herbUrząd Gminy Rychliki informuje o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Rychliki. Niezbędne wymagania od kandydata:

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj.:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

c) jest niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiada nieposzlakowaną opinię.

2) Wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunki preferowane związane z rachunkowością lub administracją, lub finansami publicznymi. Przy wykształceniu średnim konieczny co najmniej 3- letni staż pracy na podobnym, związanym z księgowością budżetową stanowisku.

3) Posiada umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

4) Posiada znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

c) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

d) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

e) Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

f) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

g) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

h) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

5) Dobry stan zdrowia, pozwalający na podjęcia pracy na stanowisku

6) Prawo jazdy kat. B

Pozostałe informacje dostępne są do pobrania na BIP Urzędu Gminy Rychliki.

 

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl