Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że wypełnianie wniosków obszarowych na terenie gminy Rychliki potrwa wyłącznie do 6 maja 2011. Po tym terminie będzie możliwość wypełnienia wniosków w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Pasłęku (tel. 55 24 55 04). Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem 607 884 961.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie informuje o zmianach decyzji nr 01/11 z dnia 16 lutego 2011 r. i 02/11 z dnia 18 lutego 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527" na odcinku granica województwa - Rychliki - Jelonki. W związku z powyższym informujemy, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 08:00 - 16:00, wtorek-piątek 07:30 - 15:30).

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Św. Wojciecha i planowanymi pielgrzymkami do Świętego Gaju w dniach 07-08.05.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę w tej miejscowości są indywidualne studnie przydomowe.

Urząd Gminy w Rychlikach podaje do publicznej informacji: Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Gminy Rychliki na 2011r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2011 w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną.

Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa oraz poprawę sprawności i skuteczności działania służb ratowniczych, zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o właściwe oznaczenie numerów posesji przez właścicieli tych posesji. Interweniujący w terenie wiejskim policjanci i służby ratownicze często nie mogą trafić do miejsca wzywania pomocy z powodu złego oznakowania posesji lub jego braku, a skuteczność podejmowanych działań w takiej sytuacji w szczególności zależy od szybkości dotarcia na miejsce interwencji. Właściciel lub administrator nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości nazwą ulicy albo miejscowości podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 64 par. 1 Kodeksu Wykroczeń).

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl