W dniu 24.08.2011 (środa) o godz. 1400 w sali przy Bibliotece Publicznej Gminy Rychliki odbędzie się spotkanie informacyjne na temat budowy biogazowni z lokalizacją w miejscowości Rychliki. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje o zasadach uboju w gospodarstwie przeżuwaczy z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.
Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207 póz. 1370). Na terenie gospodarstwa rolnego, w celu pozyskania mięsa na użytek własny, mogą być poddawane ubojowi następujące gatunki przeżuwaczy: cielęta do 6 m-ca życia, oraz owce i kozy w każdym wieku.

WÓJT GMINY RYCHLIKI
ogłasza nabór na stanowisko kierowcy autobusu
w Urzędzie Gminy Rychliki

Zatrudnienie na czas określony od 01 września 2011 do 31 grudnia 2011 roku – wymiar czasu pracy niepełny – 5 godzin dziennie.

I. WYMAGANIA: wynikające z ustawy o Transporcie drogowym ( teksy jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 – z późniejszymi zmianami)

  • posiadanie prawa jazy kat. D,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • ukończenie kursu na przewóz osób.


Oferty wraz z wymienioną powyżej dokumentacją można składać codziennie w sekretariacie urzędu ( pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu tj. od 715 do 1515.


Wójt Gminy
Henryk Kiejdo

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że prowadzony jest nabór chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu czeladników w zawodzie cieśli z nauką branżowego języka angielskiego. Dla chętnych z terenu naszej gminy są jeszcze wolne miejsca. Kurs odbędzie się do 30.11.2011 r, a każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

Rychliki, dnia 04 lipca 2011 roku

Nr 6840.I.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (j. t w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 4, 6 ust.1 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr II/22/2011 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy i Zarządzenia Nr 23/2011 Wójta Gminy Rychliki z dnia 11 maja 2011 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, Zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Rychliki z dnia 04 lipca 2011 roku,

W dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. przeprowadzony zostanie spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności NSP 2011, poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl