Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

folierolniczeInformujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program obejmuje: odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, używanych w gospodarstwach rolnych.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tutejszy Urząd informacji dotyczących ilości posiadanych przez mieszkańców Gminy Rychliki odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu Gminy Rychliki  zainteresowani udziałem w programie zobowiązani są do złożenia wniosku w terminie do 2 marca 2023 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Rychliki, 14-400 Rychliki 86 podając informację o ilości posiadanych niżej wymienionych odpadów:

- folii rolniczych,

- siatki i sznurka do owijania balotów,

- opakowań po nawozach,

- opakowań typu Big Bag.

Wraz ze złożeniem wniosku o pomoc w realizacji zadań związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, należy złożyć:

1. Informację o przetwarzaniu danych osobowych,

2. Oświadczenie, że przekazywane odpady rolnicze będą oczyszczone bez pozostałościach po produktach rolniczych, odpowiednio spakowane, oznaczone oraz przygotowane do odbioru we wskazanym terminie i miejscu,

3. Formularz pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA!

Dofinansowanie nastąpi w przypadku, gdy Gmina Rychliki otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania ww. dotacji zadanie nie będzie realizowane.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Sposób odbioru odpadów rolniczych zostanie ustalony dopiero na etapie wyłonienia Wykonawcy.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, należy o tym niezwłocznie poinformować Urząd Gminy w Rychlikach.

W załączeniu do pobrania druk wniosku o udział w ww. programie oraz zarządzenie Wójta Gminy Rychliki w sprawie naboru wniosków.

Druki wniosków są także dostępne w Urzędzie Gminy w Rychlikach.

 

Do pobrania:

Wniosek odpady rolnicze

Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Rychliki z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: naboru wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Rychliki oraz przystąpienia Gminy Rychliki do programu dotacyjnego pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl